Vernieuwde website markeert ambities QolorTech

05 september, 2016

In september 2016 presenteert QolorTech zich middels een volledig vernieuwde website.

QolorTech wil hiermee nog beter de ontwikkelingen in het groeiende assortiment van klantspecifieke masterbatches laten zien, op het gebied van zowel kleur, wit, zwart als additief masterbatches. Naast een grotere diversiteit aan masterbatches op maat wordt hierbij ook steeds meer ingezet op het inzetten van de bij QolorTech aanwezige technologische kennis. Die expertise wordt gebruikt om klanten te adviseren over het optimaal inzetten van masterbatches om de gewenste eigenschappen aan de producten te geven.

Op de website zult u ook regelmatig nieuws vinden over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). QolorTech neemt haar verantwoordelijkheden op het gebied van MVO door een deel van de winst in MVO te investeren en waar mogelijk duurzaam te werken. Dat is niet alleen van toepassing op de interne bedrijfsvoering. Ook met leveranciers en klanten worden duurzame initiatieven en oplossingen nagestreefd.